فرهاد الیاسی

رئیس کمیته کسب و کارهای مجازی

بنیانگذار آن واش و آن شیم

مشاور و منتور

کارآفرین

تسهیلگر

فرهاد الیاسی

رئیس کمیته کسب و کارهای مجازی

بنیانگذار آن واش و آن شیم

مشاور و منتور

کارآفرین

تسهیلگر

نوشته های بلاگ

گفتگو زنده با فرهاد الیاسی در شبکه ایران کالا

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ اطلاع رسانی
برچسب:
یک دیدگاه بنویسید