فرهاد الیاسی

رئیس کمیته کسب و کارهای مجازی

بنیانگذار آن واش و آن شیم

مشاور و منتور

کارآفرین

تسهیلگر

فرهاد الیاسی

رئیس کمیته کسب و کارهای مجازی

بنیانگذار آن واش و آن شیم

مشاور و منتور

کارآفرین

تسهیلگر

تماس با من
  • آدرس: مازندران - ساری - بلوار امیرمازندرانی - خیابان خیام - روبروی کوچه کشیری - ساختمان مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری - طبقه اول - واحد ۱۲۰
  • ایمیل: contact@farhadelyasi.ir
  • تلفن: ۰۹۳۹۷۵۱۹۹۰۰ - ۰۱۱۳۳۲۵۳۵۸۹
تماس با من