فرهاد الیاسی

رئیس کمیته کسب و کارهای مجازی

بنیانگذار آن واش و آن شیم

مشاور و منتور

کارآفرین

تسهیلگر

فرهاد الیاسی

رئیس کمیته کسب و کارهای مجازی

بنیانگذار آن واش و آن شیم

مشاور و منتور

کارآفرین

تسهیلگر

نوشته های بلاگ

دومین تیزر رسمی سامانه خدمات نظافتی آنلاین آن واش

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ اطلاع رسانی
یک دیدگاه بنویسید